กำหนดการ

กำหนดการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37

“เกษตรแดนคาวบอย” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2562

08.00 - 13.00 น. นิสิต นักศึกษา ภาคี4จอบ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ณ โรงอาหารเทิดกสิกร เข้าหอพักนักศึกษา

13.00 - 16.00 น. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 จอบ ณ ห้อง PT 307 อาคารพืชศาสตร์ฯ

18.00 - 22.00 น. พิธีเปิดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ

                          (ผู้เข้าร่วมงานแต่งกายชุดพื้นเมืองท้องถิ่น กิ๋นอาหารพื้นเมืองขันโตกล้านนา)

 

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2562

08.00 - 12.00 น. แข่งขันกีฬาทักษะเกษตร (ตามกำหนดการแข่งขัน)

11.00 - 17.00 น. แข่งขันกีฬาสากล (ตามตารางแข่งขัน)

17.00 - 22.00 น. ศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นในเมืองเชียงใหม่

 

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2562

08.00 - 12.00 น. แข่งขันกีฬาทักษะเกษตร (ตามกำหนดการแข่งขัน)

11.00 - 17.00 น. แข่งขันกีฬาสากล (ตามตารางแข่งขัน)

17.00 - 19.00 น. แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน/กีฬาฮาเฮ ณ สนามอินทนิล

19.00 - 22.00 น. แข่งขัน Spirit Cheer ณ สนามอินทนิล

18.00 - 22.00 น. งานเลี้ยงบุคลากร ภาคี 4 จอบ

 

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2562

08.00 - 12.00 น.   แข่งขันกีฬาทักษะเกษตร (ตามกำหนดการแข่งขัน)

11.00 - 17.00 น.    แข่งขันกีฬาสากล (ตามตารางการแข่งขัน)

13.30 - 15.00 น.    ประชุมสรุปงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ณ ห้อง PT 307 อาคารพืชศาสตร์ฯ

18.00 - 22.00 น.   การประกวดไอ้หนุ่มลูกทุ่ง น้องนางบ้านนา หญิงสาวชาวสวน ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ

 

วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562

07.00-07.30 น.   นักศึกษาทุกคนพร้อมกัน หน้าโรงอาหารเทิดกสิกร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม A และ B กลุ่มละ 700 คน

07.30-08.30 น.   กลุ่ม A เดินทางออกจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปยังสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

07:30-08.30 น.   กลุ่ม B เดินทางไปยังจุดเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

08.30-11.30 น.   กลุ่ม A ศึกษาดูงาน ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  และกลุ่ม B ศึกษาดูงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

11.30-12.30 น.     กลุ่ม A เดินทางกลับมายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้

12:30 -13:00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 -15.30 น.   กลุ่ม A ศึกษาดูงานต่อในภาคบ่าย ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกลุ่ม B เดินทางออกจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปยัง

                          สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

15.30-16.30 น.    กลุ่ม B ออกเดินทางจากสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม กลับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

18.00-22.30 น.   พิธีเข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 37 “เกษตรแดนคาวบอย” ณ ลานปูน สนามอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

                          (ผู้เข้าร่วมงานแต่งกายสไตล์ Cowboy ร่วมโต๊ะรับประทานอาหารโต๊ะจีน)
หมายเหตุ  :           จุดการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีทั้งหมด 5 จุด ได้แก่ ประมง (Aquarium, ปลานิล, ปลากระพง, ปลาบึก),

                          สถาบันวิจัยเศษฐกิจพอเพียง, ปุ๋ยไม่กลับกอง, พิพิธภัณฑ์คุณพระช่วง, กล้วยไม้ไทย
 

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562 นิสิต นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ภาคีสมาชิก 4 จอบ เดินทางกลับ

Powered by MakeWebEasy.com