กีฬาสากล

ตารางการแข่งขันกีฬาสากล
 
กีฬาบาสเกตบอล (ทีมหญิง)
วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ

คู่ที่
เวลาที่แข่งขัน
สาย
ทีมที่แข่งขัน
สนาม
หมายเหตุ
111.00-12.30 น.Aม.มหาสารคาม พบ ม.ทักษิณ
1
 
212.30-14.00 น.Cม.นเรศวร  พบ ม.แม่โจ้
1
 
314.00-15.30 น.Bม.ขอนแก่น พบ ม.ศิลปากร
1
 
415.30-17.00 น.Dม.ธรรมศาสตร์ พบ ม.สงขลานครินทร์
1
 
517.00-18.30 น.Aม.มหาสารคาม พบ ม.เกษตรศาสตร์
1
 
618.30-20.00 น.Cม.นเรศวร พบ สจล.
1
 
720.00-21.30 น.Bม.ขอนแก่น  พบ ม.เชียงใหม่
1
 
821.30-23.00 น.Dม.ธรรมศาสตร์ พบ ม.อุบลราชธานี
1

กีฬาบาสเกตบอล ทีมหญิง  วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ

คู่ที่เวลาที่แข่งขันสายทีมที่แข่งขันสนามหมายเหตุ
911.00-12.30 น.Aม.ทักษิณ พบ ม.เกษตรศาสตร์1
1012.30-14.00 น.Cม.แม่โจ้ พบ สจล.1
1114.00-15.30 น.Bม.เชียงใหม่ พบ ม.ศิลปากร1
1215.30-17.00 นDม.สงขลานครินทร์ พบ ม.อุบลราชธานี1 

กีฬาบาสเกตบอล ทีมหญิง วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ

คู่ที่เวลาที่แข่งขันทีมที่แข่งขันสนามหมายเหตุ
1311.00-12.30 น.ที่1สายA พบ ที่1สายC1
1412.30-14.00 น.ที่1สายB พบ ที่1สายD1
1514.00-15.30 น.ผู้ชนะคู่ที่13 พบ ผู้ชนะคู่ที่14
 

 

 กีฬาวอลเลย์บอล (ทีมหญิง)

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ

คู่ที่เวลาที่แข่งขันสายทีมที่แข่งขันสนามหมายเหตุ
111.00-12.30 น.Aม.เชียงใหม่ พบ ม.ขอนแก่น1
212.30-14.00 น.Cม.มหาสารคาม พบ สจล.1
314.00-15.30 น.Bม.แม่โจ้ พบ ม.นเรศวร1
415.30-17.00 น.Dม.อุบลราชธานี พบ ม.ศิลปากร1
517.00-18.30 น.Aม.เชียงใหม่ พบ ม.เกษตรศาสตร์1
618.30-20.00 น.Cม.มหาสารคาม พบ ม.ทักษิณ1
720.00-21.30 น.Bม.แม่โจ้ พบ ม.สงขลานครินทร์1
821.30-23.00 น.Dม.อุบลราชธานี พบ ม.ธรรมศาสตร์1 

กีฬาวอลเลย์บอล ทีมหญิง วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ

คู่ที่เวลาที่แข่งขันสายทีมที่แข่งขันสนามหมายเหตุ
911.00-12.30 น.Aม.ขอนแก่น พบ ม.เกษตรศาสตร์1
1012.30-14.00 น.Cสจล. พบ ม.ทักษิณ1
1114.00-15.30 น.Bม.นเรศวร พบ ม.สงขลานครินทร์1
1215.30-17.00 น.Dม.ศิลปากร พบ ม.ธรรมศาสตร์1 

กีฬาวอลเลย์บอล ทีมหญิง วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ

คู่ที่เวลาที่แข่งขันทีมที่แข่งขันสนามหมายเหตุ
1311.00-12.30 น.ที่1สายA พบ ที่1สายC1
1412.30-14.00 น.ที่1สายB พบ ที่1สายD1
1514.00-15.30 น.ผู้ชนะคู่ที่13 พบ ผู้ชนะคู่ที่14
 

 

กีฬาฟุตบอล 7 คน 

วันอาทิตย์ที่  22 ธันวาคม 2562 ณ สนามอินทนิล

คู่ที่เวลาที่แข่งขันสายทีมที่แข่งขันสนามหมายเหตุ
111.00-12.30 น.Aสจล. พบ ม.สงขลานครินทร์1
211.00-12.30 น.Cม.มหาสารคาม พบ ม.ธรรมศาสตร์2
312.30-14.00 น.Bม.เชียงใหม่ พบ ม.แม่โจ้1
412.30-14.00 น.Dม.เกษตรศาสตร์ พบ ม.ขอนแก่น2
514.00-15.30 น.Aสจล. พบ ม.ลปากร1
614.00-15.30 น.Cม.มหาสารคาม พบ ม.อุบลราชธานี2
715.30-17.00 น.Bม.เชียงใหม่ พบ ม.นเรศวร1
815.30-17.00 น.Dม.เกษตรศาสตร์ พบ ม.ทักษิณ2 

กีฬาฟุตบอล 7 คน วันจันทร์ที่  23 ธันวาคม 2562 ณ สนามอินทนิล 

คู่ที่เวลาที่แข่งขันสายทีมที่แข่งขันสนามหมายเหตุ
911.00-12.30 น.Aม.สงขลานครินทร์ พบ ม.ศิลปากร1
1011.00-12.30 น.Cม.ธรรมศาสตร์ พบ ม.อุบลราชธานี2
1112.30-14.00 น.Bม.แม่โจ้ พบ ม.นเรศวร1
1212.30-14.00 น.Dม.ขอนแก่น พบ ม.ทักษิณ2 

กีฬาฟุตบอล 7 คน วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ สนามอินทนิล

คู่ที่เวลาที่แข่งขันทีมที่แข่งขันสนามหมายเหตุ
1311.00-12.30 น.ที่1สายA พบ ที่1สายC1
1411.00-12.30 น.ที่1สายB พบ ที่1สายD2
1513.30-15.00 น.ผู้ชนะคู่ที่13 พบ ผู้ชนะคู่ที่14
 

 

กีฬาเซปักตะกร้อ

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ

คู่ที่เวลาที่แข่งขันสายทีมที่แข่งขันสนามหมายเหตุ
111.00-12.30 น.Aม.เชียงใหม่ พบ ม.อุบลราชธานี1
212.30-14.00 น.Cม.สงขลานครินทร์ พบ ม.มหาสารคาม1
314.00-15.30 น.Bม.นเรศวร พบ ม.ธรรมศาสตร์1
415.30-17.00 น.Dม.ศิลปากร พบ ม.เกษตรศาสตร์1
517.00-18.30 น.Aม.เชียงใหม่ พบ ม.ทักษิณ1
618.30-20.00 น.Cม.สงขลานครินทร์  พบ ม.แม่โจ้1
720.00-21.30 น.Bม.นเรศวร พบม. สจล.1
821.30-23.00 น.Dม.ศิลปากร พบ ม.ขอนแก่น1 

กีฬาเซปักตะกร้อ วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ

คู่ที่เวลาที่แข่งขันสายทีมที่แข่งขันสนามหมายเหตุ
911.00-12.30 น.Aม.อุบลราชธานี พบ ม.ทักษิณ1
1012.30-14.00 น.Cม.มหาสารคาม พบ ม.แม่โจ้1
1114.00-15.30 น.Bม.ธรรมศาสตร์ พบ สจล.1
1215.30-17.00 น.Dม.เกษตรศาสตร์ พบ ม.ขอนแก่น1 

กีฬาเซปักตะกร้อ วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ

คู่ที่เวลาที่แข่งขันทีมที่แข่งขันสนามหมายเหตุ
1311.00-12.30 น.ที่1สายA พบ ที่1สายC1
1412.30-14.00 น.ที่1สายB พบ ที่1สายD1
1514.00-15.30 น.ผู้ชนะคู่ที่13 พบ ผู้ชนะคู่ที่14
 
Powered by MakeWebEasy.com