ติดต่อประสานงาน
งานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 36
 
        ชื่อ - นามสกุล                                               ตำแหน่ง                                                   เบอร์ติดต่อ
 
 
      อาจารย์ สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ                           ฝ่ายกีฬาทักษะทางการเกษตร                                081-5314211
          อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์                                 ฝ่ายกีฬาทักษะทางการเกษตร                                087-0878448
         นายปริญญา วงศ์จักร์                                                   ฝ่ายกีฬาทักษะทางการเกษตร                                089-8385918
           ​
           
 
Powered by MakeWebEasy.com