สรุปผลการแข่งขันงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37

สรุปผลการแข่งขันงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37


สถาบัน

ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13
4
-
17
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
2
2
17
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
12
2
1
15
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11
2
2
15
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
7
3
17
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
6
4
17
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5
6
2
13
มหาวิทยาลัยนเรศวร
4
7
2
13
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
5
4
13
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
5
3
11
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
9
3
14
มหาวิทยาลัยทักษิณ
-
7
4
11

Powered by MakeWebEasy.com