อาคารปฏิบัติการฟาร์มพืชไร่

อาคารปฏิบัติการฟาร์มพืชไร่

สถานที่จัดการแข่งขันทักษะเกษตร

- การขยายพันธุ์พืช - ติดตา - ต่อกิ่ง - ทาบกิ่ง

Powered by MakeWebEasy.com