อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี

อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่จัดการแข่งขันทักษะเกษตร

-  ประชุมใหญ่การแข่งขันทักษะเกษตร

-  ประชุมกลุ่มย่อยการแข่งขันทักษะเกษตร

-  เซทแมลง

-  พูดส่งเสริมทางการเกษตร

- วิเคราะห์อาหารสัตว์

- คำนวณอัตราการใช้/พ่นสารฯ

- วินิจฉัยโรคพืช

- ตอบปัญหาทางการเกษตร

Powered by MakeWebEasy.com